Baptism2013F
 
 • Baptism2013F
 • Click for VDO WCCM2013
  คริสตจักร ไทยเอ้าท์รีช ได้มีโอกาศร่วมกิจกรรมกับ W.C.C.M. ( Worldwide Christian Churches Ministries) และสถาบัน I.T.S.( International Theological Seminary ) เพื่อระดมทุนสำหรับส่งเสริมพันธกิจ ในประเทศไทย สำหรับแผนงาน ค.ศ.2013-2014 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน ค.ศ.2013
 • BBS2013USA
  พิธีมอบวุฒบัตร
  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  พระคริสตธรรมกรุงเทพ

คริสตจักรฯจะปรับปรุงข้อมูลของสมาชิกให้ถูกต้อง ขอให้พี่น้องตรวจสอบดูที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และหากมีข้อมูลอะไรที่ต้องแก้ไข ขอให้แจ้งต่อแผนกปฎิคม(ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ)

คลิ๊กชมหนังสือ ครบรอบ 30 ปี คริสตจักร ไทยเอ้าท์รีช

วันนี้ คริสตจักรฯจะมีงานพิเศษ ฉลองครบรอบ 35 ปี ไทยเอ้าท์รีช โดยจะมีรายการพิเศษในช่วงรับประทานอาหารกลางวัน ขอเชิญพี่น้องทุกท่านอยู่ร่วมในงานฉลองนี้

คริสตจักรฯจัดงาน "คริสตมาสนี้มีความหมาย"ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม เวลา 06.00 pm. ขอเชิญพี่น้องสมาชิกทุกท่านชวนเพื่อนญาติพี่น้อง มาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนี้ พี่น้องท่านใดต้องการบัตรเชิญ ติดต่อขอรับได้ที่แผนกปฎิคม

พี่น้องท่านใด ต้องการถวายของขวัญ(สำหรับแจกให้แขกที่มาร่วมงาน) ติดต่อให้ของได้ที่ มน.เกษรา (ไม่ต้องห่อของที่จะให้)

และพี่น้องท่านใดต้องการมีส่วนนำอาหารมาร่วมในงาน ติดต่อได้ที่คุณจันทร(จูน)

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม ประชุมกลุ่มสตรี ขอเชิญพี่น้องสตรีทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เวลา 01.00 pm.

กลุ่มอธิษฐานคืนวันพุธ จะงดในวันที่ 24 และวันที่ 31 ธันวาคม

สำนักงานคริสตจักรฯปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2014 จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2015

คริสตจักรฯ ได้จัดทำรายการประกาศข่าวประเสริฐ-คำพยาน พี่น้องสมาชิกสามารถเข้ารับชมได้ที่ www.thaioutreach.org และ www.youtube.com/thaioutreach และท่านสามารถติดตามข่าวสารของคริสตจักรฯพร้อมกับฟังคำเทศนาย้อนหลังได้

หากสมาชิกท่านใดต้องการให้คริสตจักรฯส่งข่าวสารให้ท่านทราบโดยตรงถึง E-Mail Address ของท่าน กรุณา กรอกแบบฟอร์มที่โต๊ะปฎิคมแล้วส่งคืนให้ที่ มน.ชาลี หรือ กรอกรายละเอียดของท่านได้ที่หน้า ติดต่อคริสตจักรฯ บน Web site นี้

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมพลังอธิษฐาน ทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา 9.00-9.25 AM. และทุกคืนวันพุธ เวลา 7.00-8.30 AM.